Banan

Skärblackaloppet innebär sex härliga kilometer genom samhället Skärblacka. Start och mål är vid Folkets Hus och banan går på asfalt varav en stor del cykelvägar, grus och delvis stig. Här nedan finns en film som visar banan. 

Gåklassen i Skärblackaloppet innebär en avkortning av sträckan vilket blir fyra kilometer. Start och mål på samma ställe som huvudloppet. 

XL Bygg Skärblacka Lilla Barnloppet innebär 900 meter i anslutning till Folkets Hus där barnen rundar Parkskolan.